Klubb kakor och kultur

Det blev en fantastisk start för orustKONST med kultursalongen Klubb Kakor & Kultur under tio söndagar 2019. Salongerna är hemma hos konstnären Björn Perborg och presenterar varje gång två eller tre artister som visar något från sin konstnärliga verksamhet. Längre ned finns film och program från Kakor och kultur. Nu 2020 fortsätter vi med salonger en söndag i månaden och 18:e april kommer vi att ha en endagsfestival i samarbete med Slussens pensionat och Atalante/NewOpera CO.

Samarbete, lokaler och arrangemang

orustKONST hoppas kunna bygga mycket av arbetet på samarbeten med redan befintliga strukturer. Därför inledde vi 2019 ett nätverksarbete med en bred skara företrädare för konst och kultur, både enskilda personer, föreningar och platser.
De visioner och förhoppningar som kommit fram kretsar kring lokaler, kulturarrangemang och samarbeten/möten. Det handlar om ateljéer, mötesplatser, och replokaler, men också om scener och gallerier för offentliga arrangemang. Om att ordna arrangemang där spetskonst och musik visas på Orust, genom att bjuda in konstnärer att komma hit, men också genom att stärka det lokala genom infrastruktur och samarbeten.

Kultursystem och föreningar i samverkan

orustKONST har under 2019 inlett ett fördjupat samarbete med Ålgård, Ekobyn Utsikten och Orust kretsloppsakademi i samtal om hur vi kan stärka konsten och kulturen på Orust och vi lär känna varandra i nya nätverk.
Vi har speciellt fokuserat på några aktuella kultur-lokaler.
1) Vad som skall hända med Ålgård.
2) Kretsloppsakademins planer att skapa återbruk på Mejeriet, Vräland.
3) Myckleby skola som ligger ute till försäljning, skulle det kunna bli framtida ateljékluster, teater, café, kursgård...?
4) Ekobyns planer att skapa en ny gemensam byggnad för kultur, föreläsningar, möten och mycket mer.
Samtalen och visionerna ledde till en gemensam ansökan till Västra Götaland för en skapa ett Kultursystem på Östra Orust. I slutet av 2019 beviljades medel för att undersöka förutsättningarna för skapa ett Kultursystem på Östra Orust. Detta förarbete pågår till april 2020. Sedan görs en ansökan om att skapa ett flerårigt Kultursystem. Läs mer här.

orustKONST

Det finns mycket kultur, turism, hantverk, caféer, gårdar, konserter och utställningar på Orust. Men samtidskonsten inom de olika konstområd...