Klubb Kakor och Kultur på Orust 10 februari

– en konst- och kultursoaré hemma hos konstnären Björn Perborg


Program 10/2 2019 kl 15

Ida-Lovisa Rudolfsson, är en prisad konstnär med bas i Svanesund på Orust. Med broderiet som skarp penna tecknar hon personligt och igenkännbart om samtiden, vardagen och livets sneda former. Hon broderar, hon gör textila collage och installationer, och 2016 fick hon det prestigefyllda Stenastipendiet.  På kakor och kultur berättar hon om sitt konstnärsskap och visar bilder. Läs mer här.

Anna Henriksson, ursprungligen från Västerbotten har Anna under åren i Göteborg spelat flitigt med band som Judiths, Lofot och Mira Aasma. Nu väcker hon uppmärksamhet som solo artist tillsammans med producenten Anton Alvin (FLAWS). Skogen möter city. På KKK framför Anna några låtar tillsammans med Carl Bäckersten. @annahenrikssonsolo

NewOpera CO har snart nypremiär på elektronoperan Regrets. Kompositören Niklas Rydén berättar om processen fram till det färdiga verket, visar film från föreställningen och framför själv några sånger.


Värdar är Björn Perborg, konstnär, och Niklas Rydén, kompositör.Annars är det kakor, samtal och umgänge som gäller på Klubb Kakor och Kultur, en avslappnad mötesplats för alla som är intresserade av konst och av människor.

Klubb Kakor och Kultur håller soaré fem söndagar under våren 2018:
13/1, 10/2, 10/3, 14/4, 12/5. Varje gång kl. 15–18.

Ladda ned flyer här.

Adress: Gård 655, Henån           


Kontakt: info@bjornperborg, +46 706417571, niklas@atalante.org
Klubb Kakor och Kultur på Orust 13/1 2019

– en konst- och kultursoaré hemma hos konstnären Björn Perborg


Program 13/1 2019
Emanuel Tägil, musiker och musikkonstnär, spelar och sjunger fängslade och berättande pop som bjuder in lyssnaren till en värld utan tydliga referenser.
Medverkar gör också Martina Lundkvist på bas. Läs mer här.
Eva Ingemarsson, koreograf och Lena Birgitsdotter, smyckekonstnär, berättar om föreställningen Luftkub/Concrete som uppstått ur en process där smyckekonst möter dans. Vi får också se film och lite visning live. Läs mer här och se film här.
VR Atalante. Scenen Atalante i Göteborg firade 2017 trettioårsjubileum. De lät då göra en app till en VR-hjälm som är en virtuell resa genom ett galleri med smakprov från olika föreställningar. Atalante berättar och alla som vill får prova på VR-appen.
Värdar är Björn Perborg, konstnär, och Niklas Rydén, kompositör.


Annars är det kakor, samtal och umgänge som gäller på Klubb Kakor och Kultur, en avslappnad mötesplats för alla som är intresserade av konst och av människor.

Klubb Kakor och Kultur håller soaré fem söndagar under våren 2018:
13/1, 10/2, 10/3, 14/4, 12/5. Varje gång kl. 15–18.

Ladda ned flyer här.

Adress: Gård 655, Henån           

Kontakt: info@bjornperborg, +46 706417571, niklas@atalante.org
Anteckningar Möte II

Vi var hemma hos Björn.
Det var Björn Perborg, Kia Nordqvist, Anna Ostrowski, Niklas Rydén.
Samtalen från förra mötet fortsätter och mynnar ut i följande.

Nästa möte blir den 20/1 kl 13 hos Björn.


Grundstruktur


Vi talar om en nätverksbaserat struktur för att stärka konstens ställning på Orust. Med dessa idéer som utgångspunkt bör vi kunna söka pengar från till exempel VGR, Kulturbryggan, Konstnärsnämnden, Kulturrådet och Postkodslotteriet.


Huvudmål, stärka konsten på Orust
Jämfört med i flera andra kommuner i Västra Götaland nära Göteborg, har samtidskonsten på Orust en svag ställning. Där finns kultur, hantverk, natur-eko, turistkaféer, men väldigt lite synliggörande av professionell samtidskonst inom olika konstområden. Vi vill stärka villkoren för konstnärer på Orust, göra det attraktivt för professionella konstnärer/artister att verka eller framträda på Orust, och bidra till att det visas mer professionell samtidskonst inom olika konstformer på Orust.


Nätverk – KonstHUB Orust
Vi vill skapa kontaktytor, faktiska möten och forum där professionella konstnärer och artister möter varandra, skapar nya samarbeten och projekt och inspirerar varandra. Vi vill också samarbeta med befintliga arrangörer och lokalägare inom området, och att de ingår i nätverket och öppnar upp för arrangemang med samtidskonstprofil. Sen vill vi knyta lokala profiler med konstintresse till nätverket, liksom olika personer inom Orust förvaltning, politik och näringsliv.


Soaré
Navet i nätverksarbetet och en början till att skapa nya visningsytor är Soarén. Till en början hemma hos Björn en söndag varje månad under våren. Här skall vi bjuda in artister och andra för att ta del av konst, musik, film, performance, processer och mycket annat. Här kan alla mötas, samtala, knyta nya kontakter. Evenemangen är publika, och vänder sig också till allmänheten.


Publikutveckling
De personer som ingår i nätverket är en självklar målgrupp för arrangemangen. Men att hitta en ny Orust-publik är svårare, att nå personer som normalt inte tar del av samtidskonst. Att lokalisera de som kan vara intresserade och ge dem tillfälle att möta nya slags uttryck är en viktig del i projektet. Här är forum som soarén, där en får möta konstnärer och processer personligen en bra resurs.


Fysiska resurser. Residens. Ateljé.
I detta första läge vill vi se möjligheter till utveckling av tre fysiska resurser.
Den ena är i sin enklaste variant att vi ställa upp med övernattning för gästande artister. Flera i nätverket kan bidra med detta.
Men mer specifikt är det Kia’s möjlighet att stå för längre boende i residensform. Kan vara bara en boenderesurs, eller ett residens med en ekonomisk ersättning. Resurser för iordningställande, underhåll, bokning och drift kan sökas.
En andra resurs är Björns hus där soaréerna hålls. Med lite ekonomiska bidrag skulle ladan kunna bli till både ateljé, replokal och konsertlokal för både lokala och gästande professionella artister.
En tredje plats är Ania Pausers planerade utställningslokal i en lada i Rom på västra Orust.


Nedslag med arrangemang på befintliga platser
Det finns många fungerande kultur/turistplatser redan idag. Nätverket kan, om det finns lite resurser, arrangera konst på befintliga platser som Töllås gård, Kajutan, Ålgård, Ellös Folkets Park, eller i samband med kulturvandringar, pilgrimsvandringar, historiska föreläsningar etc.


Finansiering
Kulturbryggan är i mars. Vi kan kanske utgå från Lindas inledda kontakt. Eller så kan vi inleda en ny dialog kring nätverkshubben.
VGR utvecklingsprojekt är också i mars.
Kulturrådet? Vilka pengar där?
Postkodslotteriet? Löpande.
Studieförbunden? Studiecirklar?Konkreta uppgifter

Arrangera den 13/1
Niklas och Björn bjuder in några artister och spelar också själva något. Det blir Emanuel Tälig och Eva Ingemarsson/Lena Birgitsdotter. Niklas tar också med VR-hjälm och visar Atalantes app för konstupplevelser. Niklas o Björn ses lite innan och förbereder. Kakor? Anna, Björn…

Bjuda in publik från våra listor till den 13/1
Alla hjälps åt att göra en inbjudan till sådana som kan tänkas vara intresserade. Bör gå ut i början av veckan. Även Instagram och Facebook kan användas.

Bjuda in ett antal artister till alla datum
Vi skall skicka en inbjudan till ett antal artister och fråga om de vill komma och göra något på soarén, ihop med de fyra datum vi har i februari och framåt. Det gör vi den 20/1, nästa möte.

Skapa Google-dok för platser, konstnärer på Orust, Soaré-artister
Niklas gör iordning fyra Google Docs. Ett med alla anteckningar. Ett för inventering av kulturplatser på Orust. Ett med personer som är intressanta att ha med i nätverket. Ett för en lista på personer vi vill bjuda in att uppträda.Diverse tankar


Här följer lite olika spår vi talade om.

Inte bara skapa nya strukturer. Knyta ihop befintliga
Vi skall ha samarbete med befintliga strukturer som grundidé. Hellre än att starta ett nytt kafé, en ny konsertlokal, en ny konstvandring skall vi söka öppna intresse hos befintliga arrangörer att ta emot program från oss, gärna i samband med saker som redan lockar publik.


Myckleby skola
Anna påpekar att Myckleby skola står tom och väntar på idéer/försäljning. Kommunen äger. Moderaten Anders Arnell har föreslagit en konstskola med traditionellt måleri.


Ålgård
Några arkitekter har tagit fram ett förslag för Ålgård med ombyggnad av både hus och biytorna. Där finns idéer för en ekoinriktad verksamhet med bageri, kafé, hantverk, musik, teater. Det finns dock inga som helst pengar till detta, men de som gjort förslaget skall arbeta ett steg vidare och ta fram ett underlag för just finansiering.


Lokal företrädare
Att få någon viktig lokalt förankrad person intresserad kan vara en nyckel för at nå ut till fler. En tyngre politiker, en varvsägare etc.


Lite diverse
• Den 17 mars spelar Kristina Issa på Ålgård.
• Vi pratar om pilgrimsvandringar med musikstopp.
• Eller om att göra en kultur-turistkarta över Orust med bra alternativställen utmärkta. 
• Vi pratar om utomhusarr som nattbio.
• Kia skall kolla Lidl-pengar, EU. Detta på tal om att Orust rörliga budget för kultur nog bara är på 300 tkr.
• Pratar också om att det finns stor risk att Bergakungens Sal försvinner.
• Och att det finns visioner om en Black Box i anslutning till ekobyn. Vi nämner också Studieförbund som en tänkbar partner.Anteckningar Möte I

Konst Orust


Vi sågs idag, Kia, Björn, Niklas och senare Linda.
Niklas o Björn ville ha en anspråkslös fortsättning på Kakor och kultur hemma hos Björn. Björn och Linda hade pratat om att söka pengar för att bygga om lokaler så att man kan ha gemensamma kontor, ateljé, kanske med scen eller utställningsrum.
Nu drog vi iväg med stora nätverksplaner som beskrivs nedan.
Det är viktigt att vi tänker efter vad vi egentligen vill. Och att vi får ut något av det som förbättrar vår egen situation, om vi nu skall lägga massa arbete.
Men oavsett drar vi igång hemma hos Björn, och det är jättekul att vi ses och vi skall verkligen söka pengar den 25 mars. Exakt till vad får växa fram
Nästa möte 4 januari kl 13. Första soarén hos Björn 13 januari kl 15.


Inledning

Bakgrund
Det finns många kulturella mötesplatser på Orust.
Det finns konstnärer och kulturarbetare.
Men det finns få aktiviteter inom professionell samtidskonst. Såväl för konstnärer som för publik. Den professionella konsten har en svag ställning på Orust.

Idé
Skapa ett nätverk av platser och personer som tillsammans blir en hub, ett forum för samtida professionell konst, performance, film, musik, text på Orust.
Nätverket arrangerar offentliga program på platser/scener som ingår i nätverket. Små saker på flera ställen. Eller ibland i större format.
Nätverket skapar kontaktytor och samarbeten mellan professionella konstnärer. Och  aktiviteter som vänder sig till konstnärerna.
Att det skall komma samtidskonstnärer utifrån till Orust och berika både konstliv och publiken.
Att konstnärer på Orust skall få en starkare ställning, bättre förutsättningar och möjlighet att bli synliggjorda i olika sammanhang.

Mål
Att stärka närvaron av professionell samtidskonst på Orust.
Förbättra villkoren för konstnärligt skapande.
Skapa cluster av konstnärer och lokaler/arrangörer som i sig stärker områdets närvaro på ön.
Stärka den professionella konsten och dess villkor på Orust
Skapa mötesplatser och resurser
Fostra, intressera en publik

Tänkbara verksamheter
Visa samtida konst, musik, performance, text, opera, film på olika platser.
Soaréer, mötesplatser, där konstlivet träffas, visar saker, samtalar.
Residens. Artister får gratis vistelse på Orust för att skapa.
Anpassning, utrustning av vissa befintliga lokaler.

Inventering
Inventera tänkbara platser, aktörer.
Inventera personer till kärngrupp.
Inventera konstnärer på ön.
Se på olika finansieringsalternativ.
Fundera över huvudmannaskap och eventuell företags/föreningsform.


Konkreta planer

Konkret 1 Soaré
Våren 2019 blir det en soaré varje månad, en söndag eftermiddag kl 15, hemma hos Björn Perborg. Enkla program. En musikakt, en konstnär som berättar något. Två inslag per gång. Och samtal och umgänge.
Datum: 13/1, 10/2, 10/3, 14/4, 12/5.
Programråd är Björn Perborg, Kia Nordqvist och Niklas Rydén. (Linda, Jesper, Anna?)
Små kostnader kan tills vidare Atalante/NewOpera CO ta via Niklas Rydén.
Första planeras via mail och sen den 4/1när vi ses.
Soarén blir också en plats där de större planerna kan diskuteras.

Konkret 2 Ansökan
4-25 mars går det att söka strukturbidrag från Kulturbryggan.
Bra att ha dialog med dem innan.

Konkret 3 Nästa möte
Den 4/1 kl 13

Idéer av lite lösare slag
Helen Olsson berätta om platsen där Björn bor.
Residens på Bergakungens sal. Finns lägenhet.
Binda ihop verksamheten med andra regionala hubbar.
Låsa upp resurser. Få dem att samverka.
Nätverk av bra konstintresserade politiker.

orustKONST

Det finns mycket kultur, turism, hantverk, caféer, gårdar, konserter och utställningar på Orust. Men samtidskonsten inom de olika konstområd...