Kultursystem och föreningar i samverkan

orustKONST har under 2019 inlett ett fördjupat samarbete med Ålgård, Ekobyn Utsikten och Orust kretsloppsakademi i samtal om hur vi kan stärka konsten och kulturen på Orust och vi lär känna varandra i nya nätverk.
Vi har speciellt fokuserat på några aktuella kultur-lokaler.
1) Vad som skall hända med Ålgård.
2) Kretsloppsakademins planer att skapa återbruk på Mejeriet, Vräland.
3) Myckleby skola som ligger ute till försäljning, skulle det kunna bli framtida ateljékluster, teater, café, kursgård...?
4) Ekobyns planer att skapa en ny gemensam byggnad för kultur, föreläsningar, möten och mycket mer.
Samtalen och visionerna ledde till en gemensam ansökan till Västra Götaland för en skapa ett Kultursystem på Östra Orust. I slutet av 2019 beviljades medel för att undersöka förutsättningarna för skapa ett Kultursystem på Östra Orust. Detta förarbete pågår till april 2020. Sedan görs en ansökan om att skapa ett flerårigt Kultursystem. Läs mer här.

orustKONST

Det finns mycket kultur, turism, hantverk, caféer, gårdar, konserter och utställningar på Orust. Men samtidskonsten inom de olika konstområd...