Samarbete, lokaler och arrangemang

orustKONST hoppas kunna bygga mycket av arbetet på samarbeten med redan befintliga strukturer. Därför inledde vi 2019 ett nätverksarbete med en bred skara företrädare för konst och kultur, både enskilda personer, föreningar och platser.
De visioner och förhoppningar som kommit fram kretsar kring lokaler, kulturarrangemang och samarbeten/möten. Det handlar om ateljéer, mötesplatser, och replokaler, men också om scener och gallerier för offentliga arrangemang. Om att ordna arrangemang där spetskonst och musik visas på Orust, genom att bjuda in konstnärer att komma hit, men också genom att stärka det lokala genom infrastruktur och samarbeten.

orustKONST

Det finns mycket kultur, turism, hantverk, caféer, gårdar, konserter och utställningar på Orust. Men samtidskonsten inom de olika konstområd...