orustKONST

Det finns mycket kultur, turism, hantverk, caféer, gårdar, konserter och utställningar på Orust. Men samtidskonsten inom de olika konstområdena syns inte så mycket på ön.
Därför startade vi 2019 orustKONST. Vi vill bidra till att stärka samtidskonsten på Orust och skapa tillfällen för artister att mötas och för publiken att ta del av konstnärliga projekt. Vi är aktiva i olika nätverk och samarbeten som spotlightORUST.
Föreningen drivs våren 2022 av konstnären Björn Perborg, kompositören Niklas Rydén, kulturproducenten Anna Ostrowski och kulturutövaren Kia Nordqvist.
Föreningen presenterar sedan starten mötesplatsen Klubb kakor och kultur en gång i månaden.
Här är några filmer från Kakor och kultur:
29 maj 2022, Kakor och kultur
Med Mohannad Soleman, Kristin Rode och musik med Björn Perborg, Niklas Rydén
23 februari 2020, Kakor och kultur
Med Victor Dohlsten, Anna Lindemark och Emelia Hansson
19 januari 2020, Kakor och kultur
Med C J Bäcklund, C Kleinhenz, J Boström (Stationen-Svenshögen), Krister Jonasson
10 november 2019, Kakor och kultur
Med KG Malm, Joakim Keskinen
12 maj 2019, Kakor och kultur
Med The Roseships (A Gustavsson, M Collins), Konstkollektivet Högen


Och Konstkollektivet Högen, Per Ottosson, Anna Gustavsson
14 april 2019, Kakor och kultur
Med Niklas Rydén, Astrid Askberger, Rickard Stierna, Tobias Karlehag
10 mars 2019, Kakor och kultur
Med Olle Ahlstedt, Emelia Hansson
10 februari 2019, Kakor och kultur
Med Ida-Lovisa Rudolfsson, Anna Henriksson, Björn Perborg, Niklas Rydén


Björn Perborg, Niklas Rydén (lite längre klipp)


Anna Henriksson (lite längre klipp)


orustKONST

Det finns mycket kultur, turism, hantverk, caféer, gårdar, konserter och utställningar på Orust. Men samtidskonsten inom de olika konstområd...