Anteckningar Möte I

Konst Orust


Vi sågs idag, Kia, Björn, Niklas och senare Linda.
Niklas o Björn ville ha en anspråkslös fortsättning på Kakor och kultur hemma hos Björn. Björn och Linda hade pratat om att söka pengar för att bygga om lokaler så att man kan ha gemensamma kontor, ateljé, kanske med scen eller utställningsrum.
Nu drog vi iväg med stora nätverksplaner som beskrivs nedan.
Det är viktigt att vi tänker efter vad vi egentligen vill. Och att vi får ut något av det som förbättrar vår egen situation, om vi nu skall lägga massa arbete.
Men oavsett drar vi igång hemma hos Björn, och det är jättekul att vi ses och vi skall verkligen söka pengar den 25 mars. Exakt till vad får växa fram
Nästa möte 4 januari kl 13. Första soarén hos Björn 13 januari kl 15.


Inledning

Bakgrund
Det finns många kulturella mötesplatser på Orust.
Det finns konstnärer och kulturarbetare.
Men det finns få aktiviteter inom professionell samtidskonst. Såväl för konstnärer som för publik. Den professionella konsten har en svag ställning på Orust.

Idé
Skapa ett nätverk av platser och personer som tillsammans blir en hub, ett forum för samtida professionell konst, performance, film, musik, text på Orust.
Nätverket arrangerar offentliga program på platser/scener som ingår i nätverket. Små saker på flera ställen. Eller ibland i större format.
Nätverket skapar kontaktytor och samarbeten mellan professionella konstnärer. Och  aktiviteter som vänder sig till konstnärerna.
Att det skall komma samtidskonstnärer utifrån till Orust och berika både konstliv och publiken.
Att konstnärer på Orust skall få en starkare ställning, bättre förutsättningar och möjlighet att bli synliggjorda i olika sammanhang.

Mål
Att stärka närvaron av professionell samtidskonst på Orust.
Förbättra villkoren för konstnärligt skapande.
Skapa cluster av konstnärer och lokaler/arrangörer som i sig stärker områdets närvaro på ön.
Stärka den professionella konsten och dess villkor på Orust
Skapa mötesplatser och resurser
Fostra, intressera en publik

Tänkbara verksamheter
Visa samtida konst, musik, performance, text, opera, film på olika platser.
Soaréer, mötesplatser, där konstlivet träffas, visar saker, samtalar.
Residens. Artister får gratis vistelse på Orust för att skapa.
Anpassning, utrustning av vissa befintliga lokaler.

Inventering
Inventera tänkbara platser, aktörer.
Inventera personer till kärngrupp.
Inventera konstnärer på ön.
Se på olika finansieringsalternativ.
Fundera över huvudmannaskap och eventuell företags/föreningsform.


Konkreta planer

Konkret 1 Soaré
Våren 2019 blir det en soaré varje månad, en söndag eftermiddag kl 15, hemma hos Björn Perborg. Enkla program. En musikakt, en konstnär som berättar något. Två inslag per gång. Och samtal och umgänge.
Datum: 13/1, 10/2, 10/3, 14/4, 12/5.
Programråd är Björn Perborg, Kia Nordqvist och Niklas Rydén. (Linda, Jesper, Anna?)
Små kostnader kan tills vidare Atalante/NewOpera CO ta via Niklas Rydén.
Första planeras via mail och sen den 4/1när vi ses.
Soarén blir också en plats där de större planerna kan diskuteras.

Konkret 2 Ansökan
4-25 mars går det att söka strukturbidrag från Kulturbryggan.
Bra att ha dialog med dem innan.

Konkret 3 Nästa möte
Den 4/1 kl 13

Idéer av lite lösare slag
Helen Olsson berätta om platsen där Björn bor.
Residens på Bergakungens sal. Finns lägenhet.
Binda ihop verksamheten med andra regionala hubbar.
Låsa upp resurser. Få dem att samverka.
Nätverk av bra konstintresserade politiker.

orustKONST

Det finns mycket kultur, turism, hantverk, caféer, gårdar, konserter och utställningar på Orust. Men samtidskonsten inom de olika konstområd...